Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 24 cổng Ethernet 100M MIEN2026

Switch công nghiệp MIEN2026 cung cấp 1 hoặc 2 cổng Quang SC/FC/ST 100M và 24 cổng Ethernet 10/100M.