Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet 100M ONV-IPS31084F

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp ONV-IPS31084F cung cấp 2 cổng combo Quang SC 100M và 6 cổng Ethernet 10/100M.