Switch công nghiệp 24 cổng Quang 8 cổng Ethernet JHA-MIW4GS2408H

JHA-MIW4GS2408H là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý, cung cấp 4 cổng Quang SFP+ 10G Uplink + 24 cổng Quang SFP 1000Base-Fx + 8 cổng Ethernet 10/100/1000Base-Tx.