Switch công nghiệp 6 cổng quang 8 cổng Ethernet JHA-MIW2GS48H

JHA-MIW2GS48H là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý – Managed của hãng JHA, cung cấp 2 cổng quang SFP+ 10G, 4 cổng Quang SFP 1000X và 8 cổng Ethernet 10/100/1000TX.