Switch công nghiệp 8 cổng GE + 8 cổng SFP IGS-6325-8T8S

Switch công nghiệp IGS-6325-8T8S cung cấp 8 cổng Giga Ethernet 10/100/1000BASE-T và 8 cổng quang SFP 1G/2.5G .