Switch công nghiệp 8 cổng POE + 2 cổng SFP Giga MIEN3210GP-2GF-8GTPOE

Switch công nghiệp MIEN3210GP-2GF-8GTPOE cung cấp 8 cổng POE tốc độ 10/100/1000M và 2 cổng Quang SFP 1000M.