Switch công nghiệp 2 cổng SFP + 4 cổng Ethernet Gigabit IES206G-2GS

Switch công nghiệp IES206G-2GS  cung cấp 4 cổng Giga Ethernet 10/100/1000Base-TX và 2 cổng Quang SFP 1000Base-FX.