Switch công nghiệp IGS-S2804TM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp quản lý L2 CTC Union IGS-S2804TM cung cấp 20 cổng SFP + 4 cổng Combo SFP/RJ45 + 4 cổng SFP Giga.