Thiết bị chống sét tín hiệu RS485 TRSS-485

Thiết bị chống sét đường tín hiệu nối tiếp RS485 /RS-485 Model TRSS-485 .