Chống sét đường mạng LAN FL45-E1000

FL45-E1000 là thiết bị chống sét lan truyền đường mạng LAN – Ethernet tốc độ gigabit -10/100/1000Mbps.