Chống sét tín hiệu RS485 TRSS-485-8

Thiết bị chống sét đường tín hiệu nối tiếp RS485 /RS-485 TRSS-485-8.