Chống sét đường tín hiệu RS485 FL485

FL485 là thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu RS485.