Chống sét mạng LAN RJ45 UT-N201

UT-N201 là thiết bị chống sét đường mạng LAN RJ45.