Chống sét đường video BNC TRSS-BNC

Thiết bị chống sét đường mạng Video BNC MODEL TRSS-BNC.