Chống sét RS485 UT-S101

UT-S101 là thiết bị chống sét đường tín hiệu nối tiếp RS485.