Chống sét cổng Ethernet + nguồn LNK-SPE1000

LNK-SPE1000 là thiết bị chống sét đường mạng Lan RJ45 10/100/1000M + đường nguồn.