Bộ chuyển đổi 110VDC sang 48VDC 10A~60A

WMX-DSD110S48 **series là dòng thiết bị chuyển đổi nguồn điện từ 110VDC sang 48VDC, gồm các loại: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A và 60A.