Bộ chuyển đổi giao thức SYNC2000

SYNC2000 là bộ chuyển đổi giao thức kết nối nhiều kênh (trạm dữ liệu) hỗ trợ nhiều giao thức kết nối khác nhau: IEC 61850, DNP3, IEC 104, MQTT, DLMS COSEM và hơn 40 giao thức khác. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Kalkitech – Ấn Độ.