Bộ chuyển đổi IEC-60870-5-101 sang IEC-60870-5-104

VCL-3030 là thiết bị chuyển đổi giao thức  IEC-60870-5-101 sang IEC-60870-5-104 và ngược lại