Bộ chuyển đổi quang điện 10G

Dòng thiết bị chuyển đổi quang điện 10G giúp chuyển đổi tín hiệu Ethernet (điện) sang tín hiệu Quang.