Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet Gigabit ONV-IPS33021FS

ONV-IPS33021FS là thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 1 cổng Quang Gigabit SC và 1 cổng Ethernet 10/100/1000M.