Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp OPT-GY1012

OPT-GY1012 là thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 2 cổng Ethernet 10/100M và 1 cổng Quang SC 100M.