Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng SFP IGT-1205AT

IGT-1205AT là thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 1 cổng Ethernet 10/100/1000T và 2 cổng SFP Quang 100/1000/2500X.