Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp MEG2-0201-M

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp MEG2-0201-M  cung cấp 1 cổng GE + 1 cổng SFP Gigabit.