Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp IMC101B

IMC101B là bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp Fast Ethernet cung cấp 1 cổng Quang + 1 cổng Ethernet 10/100M.