Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp Planet 10/100M

IFT-802T/IFT-802TS15/IFT-805AT là dòng thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 1 cổng Ethernet 10/100Base-TX và 1 cổng Quang 100ASE-FX.