Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng 100M MIEN1203-F

MIEN1203-F là dòng thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp, cung cấp 2 cổng Ethernet 10/100Base-Tx và 1 cổng quang 100Base-Fx.