Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp MET2-0201-M 

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp MET2-0201-M cung cấp 1 cổng Ethernet 10/100Base-T(X) và 1 cổng Quang 100Fx.