Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1Ethernet + 1 Quang 100M

XPTN-9000-63-1FX1TX-X là thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp của hãng Scodeno – China sản xuất X  cung cấp 1 cổng Ethernet 10/100Mbps và 1 cổng Quang 100Mbps.