Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Ethernet Gigabit ONV-IPS33032FS

ONV-IPS33032FS là thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 1 cổng Quang Gigabit SC và 2 cổng Ethernet 10/100/1000M.