Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp MEG2-0201-SFP

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp MEG2-0201-SFP cung cấp 1 cổng Giga Ethernet 10/100/1000Base-T(X) và 1 cổng Quang SFP 100/1000Fx.