Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp RS232 MIGE1203G-GF-2GT

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp MIGE1203G-GF-2GT cung cấp 1 cổng SFP + 2 cổng GE hoặc 1 cổng SFP + 1 cổng DB9 RS232 + 1 cổng GE.