Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2Ethernet + 1 Quang 100M

XPTN-9000-65-1FX2TX-X là thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp của hãng Scodeno – China , cung cấp 2 cổng Ethernet 10/100Mbps và 1 cổng Quang 100Mbps.