Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng GE + 2 cổng SFP IAC-3014

IAC-3014 Industrial Media Converter là dòng thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 2 cổng Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-Tx và 2 cổng Quang 1000Base-Fx SFP.