Bộ chuyển đổi RS232 sang Quang UT-2077

Bộ chuyển đổi RS232 sang Quang UT-2077 cung cấp 1 cổng RS232 sang 1 cổng quang ST Multimode Duplex 2KM