Bộ chuyển đổi TDM over IP Huahuan

H0FL-EthMux SA16/SAP16 Series là dòng thiết bị chuyển đổi TDM over IP (hoặc chuyển đổi E1 qua mạng Ethernet –IP), chuyển đổi 1/2/4/8/16 E1 / T1 qua các cổng Ethernet.