Bộ chuyển đổi TDM over IP 2E1 +4Ethernet

VCL-E1oP-2E1-FE-4EE-2130 là thiết bị chuyển đổi TDM over IP (Ethernet over IP) cung cấp 2 cổng E1 và 4 cổng Ethernet điện hoặc Quang.