Bộ chuyển đổi TDM over IP 8E1 +4GE

VCL-E1oP-8E1-GE-2OE-2109 là thiết bị chuyển đổi TDM over IP (Ethernet over IP) cung cấp và chuyển đổi 8E1 qua 4Giga Ethernet (2GE điện + 2GE quang).