Bộ chuyển đổi 16 kênh FXS/FXO over IP FCT-O16/FCT-S16

FCT-O16/FCT-S16 là bộ chuyển đổi 16 kênh thoại (FXS/FXO) qua IP (Ethernet).