Bộ chuyển đổi 64 kênh FXS/FXO over IP FCT-O64/FCT-S64

FCT-O64/FCT-S64 là bộ chuyển đổi 64 kênh thoại (FXS/FXO) qua IP (Ethernet).