Bộ chuyển đổi 30 kênh FXS/FXO over IP FCT-O30/FCT-S30

FCT-O30/FCT-S30 là bộ chuyển đổi 30 kênh thoại (FXS/FXO) qua IP (Ethernet).