Bộ chuyển đổi TDM over IP 4E1 +4Ethernet

VCL-E1oP-4E1-FE-4EE-2130 là thiết bị chuyển đổi TDM over IP (Ethernet over IP), thiết bị cung cấp chuyển đổi 4 cổng E1 qua mạng IP 4 cổng Ethernet.