Giá tập trung 17 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện FMC-CH17

FMC-CH17: 17 khe cắm Converter, dual AC/DC

FMC-CH08: 8 khe cắm Converter, nguồn AC hoặc DC