Giá tập trung 20 khe cắm cạc chuyển đổi quang điện IRC200

Giá tập trung khe cắm cạc bộ chuyển đổi quang điện IRC200 cung cấp 20 khe cắm cạc chuyển đổi quang điện và 2 khe cắm cạc nguồn.