GPS IRIG-B & NTP Time Server

GPS-2-E-NTP GPS IRIG-B & NTP Time Server(2U) là thiết bị đồng bộ thời gian cung cấp thời gian chính xác cao trực tiếp đến các mạng TCP / IP sử dụng NTP (Network Time Protocol).