Thiết bị đồng bộ thời gian VCL-2145-D

VCL-2145 (VCL-2145-D là thiết bị đồng bộ thời gian đồng hồ tham chiếu GPS / GNSS của hãng Valiant – Ấn Độ sản xuất.