GPS NTP Time Server

GPS NTP Time Server là thiết bị đồng bộ thời gian GPS (1 hoặc 2 cổng của đầu ra NTP / SNTP) cung cấp thời gian chính xác cao một cách trực tiếp tới mạng TCP / IP bằng NTP