Hub RS232/485 sang 8 cổng RS485 UT-1208

UT-1208 HUB chuyển đổi 1 cổng RS232/485 sang 8 cổng RS485