Hub RS232/485 sang 16 cổng RS485 UT-1216

UT-1216 HUB chuyển đổi 1 cổng RS232/485 sang 16 cổng RS485