Hub 16 cổng RS485 TD-1216

Hub 16 cổng RS485 TD-1216 chuyển đổi 1 cổng RS232/485 sang 16 cổng RS485 của hãng Hexin.